Monday, September 24, 2012

ထားဝယ္စီမံကိန္းကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္ တို ့အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္း


Monday, September 24, 2012

 

(21 September 2012 ရက္စြဲပါ Reuters  မွ Jason  ႏွင့္     Amy Saurtta  Letevre တို႔ ေရးသားေသာ Japan, Thailand race to rescue of Myanmar`s struggling Dawei ကို ဘာသာၿပန္ပါသည္။)
လအတန္ၾကာ ညႈိႏႈိင္းျခင္းမ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္ေရးကို အသြင္ေၿပာင္းေပးမည့္  ဘီလီယံ ေဒၚလာမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ မွေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးွဇုန္ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ၿပန္ ေရာက္လာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြေဒၚလာ(၃.၂)ဘီလီယံ မရရွိမီ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစႏုိင္ရန္ ကာလတို ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို သိရွိထားသည့္ ရင္းၿမစ္မ်ားက Reutresသို ့ ေၿပာပါသည္။
                ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ Italian-Thai Development PCLသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ထားဝယ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္(SEZ) ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
                သို ့ေသာ္ အီတာလွ်ံ-ထိုင္းသည္ ပထမအဆင့္ၿဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အၿခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဒၚလာ (၈.၅)ဘီလီယံ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ႏႈိင္မႈ မရွိၿခင္းေႀကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ထားဝယ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးပါမႈကို သိရွိေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔သည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ကယ္တင္ရန္ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။
                “အီတာလွ်ံ-ထိုင္းဟာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ထိုင္းအစိုးရက ဒီစီမံကိန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္ ေရာက္ကိုင္တြယ္ေန ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေၿခလွမ္းကေတာ့ ဂ်ပန္ကို ဖိတ္ေခၚဖို ့ၿဖစ္ပါတယ္”ဟုထားဝယ္ SEZ ဥကၠဌ ဦးေသာင္းလြင္က Reutersသို  ့ ေၿပာပါသည္။
                ထားဝယ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္မွ အေရွ ့ေတာင္ဘက္ ၁၀၀ ကီလုီေဝးေသာ ေဒသရွိ  Laem Chabang  ဆိပ္ကမ္းကို ဆက္သြယ္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ၿမန္မာ အစိုးရတို႔က ဇူလိုင္ (၂၃)ရက္ေန ့တြင္ သေဘာတူၿပီး ကတည္းက Bangkok Bank ႏွင့္ Siam Commercial Bankတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းဘဏ္မ်ား သည္ ေနက္ထပ္(၈-၁၀)လခန္႔ ဆက္တိုက္အလုပ္ၿဖစ္ေနေစရန္ ေပါင္းကူးေပးသည့္ ေခ်းေငြဘတ္(၁၀)၊ ဘီလီယံ( ေဒၚလာ ၃၂၅သန္း)ေခ်းရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ထားဝယ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ Somjet Thinaphong က Reutres ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေၿပာပါသည္။
                အဆိုပါ ေခ်းေငြေနာက္တြင္ စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ ေနာက္ခံၿပဳေသာ ဂ်ပန္ဘဏ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားသို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ အစီအစဥ္အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ နည္းပါးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား  ေခ်းေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ညိွႏႈိင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ  သတင္းရင္း ၿမစ္တစ္ခုက ေၿပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ ေဒၚလာ(၃.၂) ဘီလီယံ ရွိနိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
                ထားဝယ္SEZမွ ဦးေသာင္းလြင္က ေၿပာၾကားရာတြင္ ယခုစီမံကိန္း၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား အၾကီးမားဆုံး ထည့္ဝင္သူအၿဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ၅၀ဘီလ်ံတန္ ၂၅၀စတရန္ကီလို(၁၅၅စတုရန္းမိုင္) က်ယ္ဝန္းသည့္ ထားဝယ္SEZသည္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို ျပသေနသည္။ အဆိုပါ SEZတြင္ စူပါအေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ သံမဏိ စက္႐ံုမ်ား ၊သေဘာၤက်င္းမ်ား၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္ စက္႐ံုမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၊ ေဂါက္ကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။
                ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားသည္ ထားဝယ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ သာမကအျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္က်ပ္ေနေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကိုေ႐ွာင္ၿပီး အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတို႕သည္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္တို႕ႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္လမ္းရ႐ွိႏိုင္သည္။  အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ ၎တို႕၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရး ရည္ မွန္းခ်က္တြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္မူ ၎ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏွင့္ ၎တို႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ပိုင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
"ဒီႏွစ္မကုန္မီမွာ အဓိကက်တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရႏိုင္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Pisanu Suvanajataက Reuters ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ခန္႕က အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မခိုင္မာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္သ ေလာက္နီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြင္ဆန္၊ သီဟိုဠ္ပင္ႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမား(၃၀၀၀၀)ခန္႕သည္ စီမံကိန္း (၁၀)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္ေဒသတြင္ အမ်ားစုက ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္ထက္ ေလးဆခန္႕ႀကီးေသာ ထားဝယ္SEZေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ Ma Ta Phutတြင္ ၁၉၉၆မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အတြင္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ လူ၂၀၀၀ခန္႔သည္ ကင္ဆာႏြယ္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္ဟု ထိုစက္မႈဇုန္ကို ရပ္တန္႕ရန္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ႀကိဳးပမ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားသူမ်ား၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။ အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေဒၚလာ၃.၆ ဘီလီယံတန္ တ႐ုတ္တို႕၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ ႐ွိ လာၿပီး ထားဝယ္စီမံကိန္းကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္လာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ မဂၢါဝပ္ ၄၀၀၀ထြက္႐ွိမည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံ ကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအစား မဂၢါဝပ္(၄၀၀) ထြက္႐ွိမည့္ သန္႕႐ွင္းသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုကို အစားထိုး ေပးခဲ့သည္ဟု ဦး ေသာင္းလြင္က ေျပာပါသည္။ လက္႐ွိ သန္႕႐ွင္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာသည္ ထြက္႐ွိလာသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခားအဆိပ္အ ေတာက္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေျမႀကီးေအာက္ နက္နက္တြင္ သိုေလွာင္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ပို႔လႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
"သန္႕႐ွင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီး ဂ်ပန္ကို သြားလည္တုန္းက J-Power Groupမွာ သန္႕႐ွင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာကို ေတြ႔ခဲ့တာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။
သို႕ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပ။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းကို ဆန္႕က်င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္သည့္ လႈပ္ ႐ွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္တည္ေထာင္မည္ ဆိုသည္ကို သဲသဲကြဲကြဲ သိ႐ွိရျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဦးေသာင္းလြင္ကမူ Nippon Steel ႏွင့္ ေရနံဓာတု လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ထားဝယ္တြင္ စက္႐ံုတည္ေထာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ယခုအပတ္တြင္ ေဒသခံလႈပ္႐ွားသူမ်ားသည္ ထားဝယ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္း တေလွ်ာက္တြင္ "ေနာက္ထပ္ Map Ta Phut တည္ေဆာက္ျခင္း ရပ္တန္႕ပါ" ဟူေသာ စာတမ္းမ်ား ေထာင္ထားခဲ့ၾကပါသည္။
"ကၽြန္ေတာ့္သေဘာကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ သေဘာတူမွသာ ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ေစခ်င္တယ္"ဟု ထိုေဒသတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႐ြာ(၁၂)႐ြာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာခူးက ေျပာပါသည္။အီတာလ်ံ-ထုိင္း သည္ အဆုိျပဳထားေသာ စက္မွဳဇုန္ ျဖစ္ လာႏူိင္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းမျပႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ျပီးစီးပါက အီတာလ်ံ-ထိုင္းသည္ SEZ၏၁၇%ကို အၾကီးစားစက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္႔ သံမဏိ၊ ေရနံဓာတုႏွင့္ ေရနံစက္ရံုမ်ားအား ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ မဂၢါ၀ပ္(၄၀၀)ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ အနည္းဆံုး (၄)ႏွစ္ ၾကာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တြင္မွ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ဇူလုိင္လ (၂၃)ရက္ေန႔က ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ႏွင့္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ ေနာက္ထပ္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ စခန္းသံုးခု ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ပါ ကူညီရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျဖစ္ ခဲ့သည္။ လာမည္႔လတြင္ ရင္လတ္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ထားဝယ္စီမံကိန္းကိစၥ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။
ထုိင္းသံအမတ္ၾကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိင္းႏိူင္ငံသည္ အီတာလ်ံ-ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာအစုိးရၾကားတြင္ ၾကား၀င္ညွိ ႏႈိင္းေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထား၀ယ္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္(၆၀)ခြင့္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက အီတာလ်ံ-ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီး၊ ယခုျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေနျပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ အီတာလ်ံ-ထုိင္းသည္ ထား၀ယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခြင့္ရျပီး၊ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ Max Myanmarအုပ္စုက၂၅% ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာအစုိးရက ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အီတာလ်ံ-ထုိင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ၄င္းသည္ ပါ၀င္မႈ အၾကီးဆံုး ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာမည္႔ ကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႔တြင္ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ရွယ္ယာမ်ား ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆုိသည္။
“ဒီကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႔မွာ ဂ်ပန္အစုိးရက အခ်ိဳ႕ရွယ္ယာေတြ ပါ၀င္ပါမယ္။ ျမန္မာအစုိးရကလည္း သူ႔ရွယ္ယာေတြကို ဂ်ပန္ကုိ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ပန္ အစုိးရက ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္လာႏူိင္ေအာင္ ကူညီပါလိမ့္မယ္”ဟု SEZဥကၠဌ ဦးေသာင္းလြင္က ေျပာသည္။
Somjet ကေျပာၾကားရာတြင္ Max Myanmar၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး ေအာက္တုိဘာ လဆန္းတြင္ ယာယီသတ္ မွတ္ ထားေသာ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ အစုိးရတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွဳတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ အျပည္႔အစံုကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
“ထုိင္းေရာ ျမန္မာအစိုးရေရာ လမ္းမၾကီး ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမွာ ၾကီးမားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒါ ေတြဟာ လံုး၀စီးပြားေရးအတြက္ လံုးလံုးမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူ႔စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ”ဟု ထား၀ယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကုမၸဏီမွ Somjectက ေျပာသည္။ “အစုိးရေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္လာျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥေတြကို အစုိးရေတြက ကူညီရမွာပါ”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
******************************************************************************************
From -TransparencyMyanmarvlog

 

No comments:

Post a Comment