Tuesday, December 18, 2012

ကလုံထာေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမွာလား

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စက္မူဇုံေဒသတြက္ လိုအပ္မည့္ ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အတြက္ဆိုရင္ တလိုင္းယာေခ်ာင္ေပၚမွာ ေရကာတာႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ရမွာပါ။ အဲဒီေရကာတာႀကီး တည္ေဆာက္ရဖို႕အတြက္ "ကလုံထာေက်းရြာ" ဟုေခၚေသာ ေက်းရြာႀကီးက ေၿပာင္းေရႊ႕ရမည့္ အေၾကာင္း ေပၚလာပါသည္။ အျမင့္ေပ (၃၀၀) ရွိတဲ့ ဒီေရကာတာကုိ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ကလုံးထာေက်းရြာသည္ ေရနစ္ျမဳပ္ႏုိင္တဲ့ ဧရိယာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အီတာလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေက်းရြာမွလူမ်ားကို
 ေျပာင္းေရႊ႕ေစခ်င္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။တစ္ခုတည္းေသာရြာက  ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမွာပါ။ ထို႕သို႕ေသာရြာကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစဖို႕အတြက္က ေက်းရြာသားမ်ားက သေဘာမတူၾကပါဘူး။
ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ Dawei Development Association (DDA) က တင္ျပေပးသည္မွာ ....

ကလုံးထာေက်းရြာသို႕ ၁၀၊၁၁၊၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး
လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရြသန္း၊ၾကံခိုင္ေရးပါတီ အတြင္ေရးမႈး ဦးေအာင္မ်ိဳး၊ ITD
ကုမၼဏီ ႏွင့္ အတူ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
ကလုံးထာေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးေျပာင္းေရႊ႕ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လာေရာက္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ကလုံးထာေက်းရြာမွာ ရြာသားဆိုသူ (၅၆) ဦးမွ
စီမံကိန္းကို သေဘာတူေၾကာင္း သမၼတထံ တင္ျပထားသျဖင့္
လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရပါသည္။
ကလုံးထာ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဒီပနွင့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္
သမၼတႏွင့္တကြ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအား စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တုိင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ေက်းရြာမေရြ႕ေျပာင္းေရးတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၊
ယခုေနာက္ဆုံး ရြာသူ/သား (၃၇၆)ဦး မွလက္မွတ္ထိုး၍ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းကို
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ကလုံးထာရြာ မေရႊ႕ေျပာင္းပါက စီမံကိန္းအတြက္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္၍ မျဖစ္မေနေရႊ႕ေျပာင္းရန္ေျပာလာသည့္အတြက္
ရြာသူရြာသားမ်ားမွ "ေရကာတာအလိုမရွိ (NO DAM)" "ေက်းရြာမေျပာင္းမေရႊ႕ (NO
RELOCATION)" စသည့္ စာတမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍
အာလုံးမွမတ္တပ္ရပ္ဆႏၵထုန္ေဖာ္သည့္အတြက္၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မွ
ထိုသို႕မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႕ အေၾကာင္းမၾကားရန္ ေျပာဆို၍
ျပန္သြားေၾကာင္းသိရသည္။
ေရကာတာမတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာမျပာင္းေရႊ႕ရန္ လက္မွတ္ထိုးေသာ (၃၇၆)
ဦးေသာ ရြာသားမ်ားအားလည္း
အသိပညာအားနည္းသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသိရသည္။

DDA မွ

Monday, September 24, 2012

ထားဝယ္စီမံကိန္းကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္ တို ့အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္း


Monday, September 24, 2012

 

(21 September 2012 ရက္စြဲပါ Reuters  မွ Jason  ႏွင့္     Amy Saurtta  Letevre တို႔ ေရးသားေသာ Japan, Thailand race to rescue of Myanmar`s struggling Dawei ကို ဘာသာၿပန္ပါသည္။)
လအတန္ၾကာ ညႈိႏႈိင္းျခင္းမ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္ေရးကို အသြင္ေၿပာင္းေပးမည့္  ဘီလီယံ ေဒၚလာမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ မွေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးွဇုန္ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ၿပန္ ေရာက္လာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြေဒၚလာ(၃.၂)ဘီလီယံ မရရွိမီ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစႏုိင္ရန္ ကာလတို ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို သိရွိထားသည့္ ရင္းၿမစ္မ်ားက Reutresသို ့ ေၿပာပါသည္။
                ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ Italian-Thai Development PCLသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ထားဝယ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္(SEZ) ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
                သို ့ေသာ္ အီတာလွ်ံ-ထိုင္းသည္ ပထမအဆင့္ၿဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အၿခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဒၚလာ (၈.၅)ဘီလီယံ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ႏႈိင္မႈ မရွိၿခင္းေႀကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ထားဝယ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးပါမႈကို သိရွိေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔သည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ကယ္တင္ရန္ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။
                “အီတာလွ်ံ-ထိုင္းဟာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ထိုင္းအစိုးရက ဒီစီမံကိန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္ ေရာက္ကိုင္တြယ္ေန ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေၿခလွမ္းကေတာ့ ဂ်ပန္ကို ဖိတ္ေခၚဖို ့ၿဖစ္ပါတယ္”ဟုထားဝယ္ SEZ ဥကၠဌ ဦးေသာင္းလြင္က Reutersသို  ့ ေၿပာပါသည္။
                ထားဝယ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္မွ အေရွ ့ေတာင္ဘက္ ၁၀၀ ကီလုီေဝးေသာ ေဒသရွိ  Laem Chabang  ဆိပ္ကမ္းကို ဆက္သြယ္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ၿမန္မာ အစိုးရတို႔က ဇူလိုင္ (၂၃)ရက္ေန ့တြင္ သေဘာတူၿပီး ကတည္းက Bangkok Bank ႏွင့္ Siam Commercial Bankတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းဘဏ္မ်ား သည္ ေနက္ထပ္(၈-၁၀)လခန္႔ ဆက္တိုက္အလုပ္ၿဖစ္ေနေစရန္ ေပါင္းကူးေပးသည့္ ေခ်းေငြဘတ္(၁၀)၊ ဘီလီယံ( ေဒၚလာ ၃၂၅သန္း)ေခ်းရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ထားဝယ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ Somjet Thinaphong က Reutres ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေၿပာပါသည္။
                အဆိုပါ ေခ်းေငြေနာက္တြင္ စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ ေနာက္ခံၿပဳေသာ ဂ်ပန္ဘဏ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားသို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ အစီအစဥ္အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ နည္းပါးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား  ေခ်းေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ညိွႏႈိင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ  သတင္းရင္း ၿမစ္တစ္ခုက ေၿပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ ေဒၚလာ(၃.၂) ဘီလီယံ ရွိနိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
                ထားဝယ္SEZမွ ဦးေသာင္းလြင္က ေၿပာၾကားရာတြင္ ယခုစီမံကိန္း၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား အၾကီးမားဆုံး ထည့္ဝင္သူအၿဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ၅၀ဘီလ်ံတန္ ၂၅၀စတရန္ကီလို(၁၅၅စတုရန္းမိုင္) က်ယ္ဝန္းသည့္ ထားဝယ္SEZသည္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို ျပသေနသည္။ အဆိုပါ SEZတြင္ စူပါအေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ သံမဏိ စက္႐ံုမ်ား ၊သေဘာၤက်င္းမ်ား၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္ စက္႐ံုမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၊ ေဂါက္ကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။
                ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားသည္ ထားဝယ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ သာမကအျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္က်ပ္ေနေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကိုေ႐ွာင္ၿပီး အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတို႕သည္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္တို႕ႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္လမ္းရ႐ွိႏိုင္သည္။  အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ ၎တို႕၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရး ရည္ မွန္းခ်က္တြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္မူ ၎ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏွင့္ ၎တို႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ပိုင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
"ဒီႏွစ္မကုန္မီမွာ အဓိကက်တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရႏိုင္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Pisanu Suvanajataက Reuters ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ခန္႕က အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မခိုင္မာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္သ ေလာက္နီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြင္ဆန္၊ သီဟိုဠ္ပင္ႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမား(၃၀၀၀၀)ခန္႕သည္ စီမံကိန္း (၁၀)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္ေဒသတြင္ အမ်ားစုက ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္ထက္ ေလးဆခန္႕ႀကီးေသာ ထားဝယ္SEZေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ Ma Ta Phutတြင္ ၁၉၉၆မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အတြင္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ လူ၂၀၀၀ခန္႔သည္ ကင္ဆာႏြယ္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္ဟု ထိုစက္မႈဇုန္ကို ရပ္တန္႕ရန္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ႀကိဳးပမ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားသူမ်ား၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။ အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေဒၚလာ၃.၆ ဘီလီယံတန္ တ႐ုတ္တို႕၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ ႐ွိ လာၿပီး ထားဝယ္စီမံကိန္းကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္လာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ မဂၢါဝပ္ ၄၀၀၀ထြက္႐ွိမည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံ ကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအစား မဂၢါဝပ္(၄၀၀) ထြက္႐ွိမည့္ သန္႕႐ွင္းသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုကို အစားထိုး ေပးခဲ့သည္ဟု ဦး ေသာင္းလြင္က ေျပာပါသည္။ လက္႐ွိ သန္႕႐ွင္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာသည္ ထြက္႐ွိလာသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခားအဆိပ္အ ေတာက္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေျမႀကီးေအာက္ နက္နက္တြင္ သိုေလွာင္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ပို႔လႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
"သန္႕႐ွင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီး ဂ်ပန္ကို သြားလည္တုန္းက J-Power Groupမွာ သန္႕႐ွင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး နည္းပညာကို ေတြ႔ခဲ့တာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။
သို႕ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပ။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းကို ဆန္႕က်င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္သည့္ လႈပ္ ႐ွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္တည္ေထာင္မည္ ဆိုသည္ကို သဲသဲကြဲကြဲ သိ႐ွိရျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဦးေသာင္းလြင္ကမူ Nippon Steel ႏွင့္ ေရနံဓာတု လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ထားဝယ္တြင္ စက္႐ံုတည္ေထာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ယခုအပတ္တြင္ ေဒသခံလႈပ္႐ွားသူမ်ားသည္ ထားဝယ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္း တေလွ်ာက္တြင္ "ေနာက္ထပ္ Map Ta Phut တည္ေဆာက္ျခင္း ရပ္တန္႕ပါ" ဟူေသာ စာတမ္းမ်ား ေထာင္ထားခဲ့ၾကပါသည္။
"ကၽြန္ေတာ့္သေဘာကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ သေဘာတူမွသာ ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ေစခ်င္တယ္"ဟု ထိုေဒသတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႐ြာ(၁၂)႐ြာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာခူးက ေျပာပါသည္။အီတာလ်ံ-ထုိင္း သည္ အဆုိျပဳထားေသာ စက္မွဳဇုန္ ျဖစ္ လာႏူိင္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းမျပႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ျပီးစီးပါက အီတာလ်ံ-ထိုင္းသည္ SEZ၏၁၇%ကို အၾကီးစားစက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္႔ သံမဏိ၊ ေရနံဓာတုႏွင့္ ေရနံစက္ရံုမ်ားအား ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ မဂၢါ၀ပ္(၄၀၀)ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ အနည္းဆံုး (၄)ႏွစ္ ၾကာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တြင္မွ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ဇူလုိင္လ (၂၃)ရက္ေန႔က ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ႏွင့္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ ေနာက္ထပ္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ စခန္းသံုးခု ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ပါ ကူညီရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျဖစ္ ခဲ့သည္။ လာမည္႔လတြင္ ရင္လတ္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ထားဝယ္စီမံကိန္းကိစၥ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။
ထုိင္းသံအမတ္ၾကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိင္းႏိူင္ငံသည္ အီတာလ်ံ-ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာအစုိးရၾကားတြင္ ၾကား၀င္ညွိ ႏႈိင္းေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထား၀ယ္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္(၆၀)ခြင့္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက အီတာလ်ံ-ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီး၊ ယခုျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေနျပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ အီတာလ်ံ-ထုိင္းသည္ ထား၀ယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခြင့္ရျပီး၊ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ Max Myanmarအုပ္စုက၂၅% ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာအစုိးရက ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အီတာလ်ံ-ထုိင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ၄င္းသည္ ပါ၀င္မႈ အၾကီးဆံုး ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာမည္႔ ကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႔တြင္ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ရွယ္ယာမ်ား ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆုိသည္။
“ဒီကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႔မွာ ဂ်ပန္အစုိးရက အခ်ိဳ႕ရွယ္ယာေတြ ပါ၀င္ပါမယ္။ ျမန္မာအစုိးရကလည္း သူ႔ရွယ္ယာေတြကို ဂ်ပန္ကုိ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ပန္ အစုိးရက ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္လာႏူိင္ေအာင္ ကူညီပါလိမ့္မယ္”ဟု SEZဥကၠဌ ဦးေသာင္းလြင္က ေျပာသည္။
Somjet ကေျပာၾကားရာတြင္ Max Myanmar၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး ေအာက္တုိဘာ လဆန္းတြင္ ယာယီသတ္ မွတ္ ထားေသာ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ အစုိးရတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွဳတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ အျပည္႔အစံုကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
“ထုိင္းေရာ ျမန္မာအစိုးရေရာ လမ္းမၾကီး ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမွာ ၾကီးမားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒါ ေတြဟာ လံုး၀စီးပြားေရးအတြက္ လံုးလံုးမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူ႔စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ”ဟု ထား၀ယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကုမၸဏီမွ Somjectက ေျပာသည္။ “အစုိးရေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္လာျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥေတြကို အစုိးရေတြက ကူညီရမွာပါ”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
******************************************************************************************
From -TransparencyMyanmarvlog

 

ထားဝယ္စီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ထုိင္း NGO အဖြဲ႕သံုးဆယ္ ေတာင္းဆို

Posted by in ျပည္တြင္းသတင္း

ဘန္ေကာက္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈
အစိုးရ ခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ ထားဝယ္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းသံုးဆယ္က ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ အစည္း အေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ ထုိင္း အစိုးရ ကို ေတာင္းဆုိ လုိက္သည္။ ေဒသခံ မ်ား အပါ အဝင္ စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေသာသူမ်ား အားလံုး ပါဝင္ သည့္ နည္းလမ္း ကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ေလ့လာမႈ အားလံုး ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ ရန္၊ စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ အားလံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား သည္ ထားဝယ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ျပည့္စံု ကံုလံုမႈ မရွိေသးဘဲ စီမံကိန္းကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆုိပါက ထုိင္း အစိုးရ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရွိ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ အသုိက္ အဝန္း၏ ေမးခြန္း ထုတ္ခံ ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၄င္းတို႔၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ွStudent Christian Centre တြင္ ယခုလ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး Foundation for Ecological Recovery (FER) ၏ ဥကၠ႒ Mr.Veerawat Dheerapra- sart, Ecological Alert and Recovery, Thailand (EARTH) ၏ ဒါ႐ုိက္တာ Ms. Penchom Tang, Social Thinker and Public Intellectual မွ Mr.Sulak Sivara- ksa တို႔က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။
”ထားဝယ္ စီမံကိန္းလုိ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ေဒသခံေတြ အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္အစား အပ်က္သေဘာကို ေဆာင္ေနတယ္။ ထုိင္း အစိုးရအေနနဲ႔ ထားဝယ္ စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ထုိင္းနဲ႔ ထားဝယ္ ေဒသခံေတြရဲ႕အသံကို နား ေထာင္ၿပီး ထားဝယ္ေဒသမွာ မတ္ တပြတ္ ပံုစံတူစက္မႈဇုန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မွာကို ျပန္လည္ စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု Ms. Penchom Tang က ေျပာသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ မတ္တပြတ္ စက္မႈဇုန္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကို အဓိက ခံစားခဲ့ရသည္။ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ အဓိက တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိထား ေသာ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္ အက်ပ္အတည္းႀကံဳရၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ အစုိးရ ခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ထိုင္း ခရီးစဥ္ အတြင္း နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ ထုိးခဲ့သည္။
၄င္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခ်က္ စာတမ္းကို ျမန္မာသို႔ ထုိင္း အစိုးရ ကေပးပို႔ ထားၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံ အသစ္ျဖင့္ စီမံကိန္း ကို ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္း တည္ေထာင္ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ ရထားသူ အီတာလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီ က သူ၏ ရွယ္ယာ ပါဝင္မႈ ကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ ေလွ်ာ့ခ် လုိက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီး ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ကလည္း ေကာင္း၊ Max Myanmar ကုမၸဏီ က စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္ေသာ ရွယ္ယာ မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ႏုတ္ ထြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လက လည္းေကာင္း အသီးသီး ေျပာဆုိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
Dawei Watch 

Links: http://popularmyanmar.com/mpaper/2012/09/%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9D%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9/

ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ITD ၏ ရွယ္ယာပါဝင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ဟု ထိုင္းသတင္းစာ ဆုိ

Written By လြင္႕ေမာင္ေမာင္ on Thursday, September 13, 2012 | 5:35 AM

 

 ဘ႑ာေရး အခက္ အခဲေၾကာင့္ မေရရာမႈ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေန ရေသာ ထားဝယ္ စီမံကိန္း အဓိက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရသူ အီတာလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီ (ITD) ၏ ရွယ္ယာ ပါဝင္မႈကုိ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ု လိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း အေျခစိုက္ သတင္း တစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဘုတ္ အဖဲြ႕၊ ထုိင္း ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းၿပီးေနာက္ အစိုးရ ၏ စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္မႈကို လက္ခံ လိုက္ၿပီး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မူရင္း ပိုင္ဆုိင္မႈ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကို ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ (DDC) ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Somjate Tinnapong ကို ကိုးကား၍ Suthichaiyoon သတင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ထုိင္း ဘာသာ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထားဝယ္ စီမံကိန္း တြင္ ကနဦး ရွယ္ယာ ၅၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ထားေသာ ITD က ယင္း ကိစၥကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးေပ။ Dawei Watch အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥ ကို အျခား သတင္း အရင္း အျမစ္ မ်ားမွ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးေပ။ ”က်န္တဲ့ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကို ျမန္မာ ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ပန္ အစိုးရ ေတြကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေပးတဲ့ ကိစၥေတြ ကို ထိုင္း အစိုးရ က လုပ္မွာပါ” ဟု Somjate က ေျပာ ဆုိေၾကာင္း ထိုင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္း၏ ေလးပုံ တစ္ပုံ ပမာဏ ကိုသာ ရွယ္ယာ ပါဝင္ မည္ဆိုေသာ္လည္း ITD သည္ အဓိက က်သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တစ္ခု အေနႏွင့္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ထားဝယ္ စီမံကိန္း သုေတသီ ဦးေဇာ္ေအာင္ က သုံးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ITD သည္ တည္ေဆာက္သူ အေန အထားမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ အေန အထား သို႔ ေျပာင္းလဲ သြား မည္ျဖစ္ သည္။ ”ထားဝယ္ Project ကေတာ့ အစိုးရ ခ်င္း ဦးေဆာင္တဲ့ Project အျဖစ္ ေျပာင္းသြားတယ္။ ITD က ဒီစီမံခ်က္ တစ္ခုလုံး အေပၚ Decision Making Power မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေအာင္က ဆိုသည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္း တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပံုစံ ကိစၥကို ေဆြးေႏြး ရန္ ရိွေသာ ထုိင္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္ နာဝပ္၏ စက္တင္ဘာ ၁၉ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ ခရီးစဥ္ တြင္ စီမံကိန္း ကို ေထာက္ပံ့ ရန္ ထိုင္း ၊ျမန္မာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ ငံ တို႔ သံုး ပြင့္ဆိုင္ အဖဲြ႕ ဖြဲ႕စည္း ရန္ အဆုိျပဳဖြယ္ ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ ခရီး စဥ္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ၏ မီးစိမ္းျပ မႈကို ေစာ င့္ေန ရဆဲျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ၏ အဓိက ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္ အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္ေသာ Max Myanmar ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္း မွႏုတ္ထြက္ ရန္ အ တည္ျပဳၿပီး ေနာက္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အျခား မိတ္ဖက္ အဖဲြ႕ အစည္း မ်ား ရရိွရန္ ITD က ႐ုန္းကန္ ေနရသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ဇူလိုင္ လ အတြင္း က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ တြင္ ထားဝယ္ စီမံကိန္း အား အစုိးရ ခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

Dawei Watch

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဦးေအာင္ခင္, ေဒၚခင္စိုးဝင္း

ဗမာစစ္အစိုးရနဲ႔ အီတာလ်ံ-ထိုင္း (Italian-Thai Development Public Company Limited) ကုမၼဏီတို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတဲ့ ထားဝယ္ အထူးစီမံကိန္းဇုန္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရတို႔ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေတြ လက္မွတ္ထိုးၾကပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ ႔ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီမံကိန္းကို ဇႏၷဝါရီလအေစာပိုင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းမႈ၊ ေငြရင္းအလံုအေလာက္ရဖို႔ ခက္ခဲမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမေရမရာ ျဖစ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ထိုင္းနဲ႔ဗမာအစိုးရတို႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး ၂၀၁၄ မွာ အာဆီယံဥကၠဌလုပ္မယ့္ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီေရး၊ လူသားစြမ္းရည္တိုးတက္ဖို႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရာမွာ ကူညီေရး၊ ေလာင္စာစြမ္းအင္ကိစၥမွာ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရး စတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရတို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမုိင္ တစ္ရာမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မယ့္ (၁၀) ႏွစ္ စီမံကိန္းပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကားလမ္း-ရထားလမ္း ေဖာက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအျပင္ သေဘၤာက်င္း၊ ေရနံဓာတုစက္ရံု၊ ေရနံခ်က္စက္ရံု၊ သံမဏီစက္ရံု၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံု၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာစက္ရံု စတာေတြကို အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမိုင္ (၁၀၀) ရွိမယ့္ အထူးစက္မႈဇုန္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ (၁၀) ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ဖို႔ ေဒၚလာသန္းရွစ္ေထာင္ ကုန္က်မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၿပီး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးခ်ဲ ႔သြားရင္ ေဒၚလာသန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ကုန္က်ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာမုိ႔ ေငြရင္းစိုက္ထုတ္ႏိုင္ေရးဟာ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ထုိင္းအစိုးရပိုင္ PTT () စြမ္းအင္ကုမၼဏီက ေဒၚလာသန္း သံုးေထာင္ စိုက္ထုတ္ဖို႔ ကတိျပဳလုိက္ပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရကစၿပီး ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္ဖို႔ အလားအလာရွိသြားပါတယ္။

ထိုင္းမွာအေျခစိုက္ၿပီး (၁၅) ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားတဲ့ Charoen Pokphand ေခၚ CP အုပ္စုကလည္း လာမယ့္ (၃) ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း (၅၅၀) ထားဝယ္ အထူးစီမံကိန္းဇုန္မွာ ရင္းႏီွးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ CP အုပ္စုဟာ ေဒၚလာသန္း (၁၅၀) ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏီွးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၉၀) က တရုတ္ ညီအကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ CP အုပ္စုဟာ တရုတ္ျပည္မွာ ေစ်းကြက္ဖြင့္တုန္းကလည္း ေရွ ႔တန္းကပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ အႀကီးဆံုး ဘိလပ္ေျမကုမၼဏီျဖစ္တဲ့ Siam Cement ေခၚ SCG ကလည္း ေဒၚလာသန္း (၃၃၀) စိုက္ထုတ္ၿပီး ထားဝယ္မွာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထားဝယ္တင္မကဘဲ အျခားေနရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္လိုတဲ့ ထိုင္းကုမၼဏီေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒထြက္လာဖို႔ ေစာင့္ေနၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္တဲ့အတြက္ ထိုင္းကသာ အမ်ားဆံုး အက်ဳိးအျမတ္ရလိမ့္မယ္လို႔ Australia ႏိုင္ငံက ပါေမာကၡ Sean Turnell က ဗီြအိုေအ ကို ေျပာျပပါတယ္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းရဲ ႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ ႔ အေနာက္ဖက္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ထုိင္းကုန္ပစၥည္းေတြ အလြယ္တကူ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဝင္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မလကၠား ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ၿပီး ထားဝယ္ နဲ႔ ထုိင္းကို ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အေရွ ႔အလယ္ပိုင္းက သယ္ယူလာတဲ့ ေရနံစိမ္းကိုလည္း တင္သြင္းႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ျမွင့္တင္ရာမွာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

ေဒသခံေတြကေတာ့ ထားဝယ္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲံ ထုိင္း-ျမန္မာ သေဘာတူခ်က္ အေသးစိတ္ေတြကို သူတုိ႔သိထားဖို႔ လိုတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ရွင္းလင္းတင္ျပတာမ်ဳိး မရွိတာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္လုပ္ဖို႔ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံလူငယ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ Dawei Project Watch ထားဝယ္ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ ဧၿပီလက စာမ်က္ႏွာ (၅၀) အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြ သိပိုင္ခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ No Rights to Know ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ ႔ေျပာင္းရမယ့္သူကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ ဘယ္သူဘယ္ေလာက္ရၿပီး ဘယ္လိုမႈနဲ႔ေပးေၾကာင္း မသိရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

စီမံကိန္းမစမီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုး ေလ့လာၿပီး ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ကုမၼဏီႀကီးေတြရဲ ႔ လူမႈတာဝန္ဝတၱရားကို ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမရွိေသးဘဲ လုပ္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 
 
Link: http://burmese.voanews.com/content/news-analysis-dawei-special-economic-zone/1455070.html

ထားဝယ္ စီမံကိန္းအတြက္ ကလံုးထာ ေက်းရြာ ေျပာင္းဖို႔ ျငင္းဆန္

ၾကည္ျပာ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၃ မိနစ္ 

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈ဝ ေက်ာ္ရွိ ရြာတရြာကို ေရႊ႕ေျပာင္း
ေပးရန္ ထားဝယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ ITD က ညွိႏိႈင္းေနေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရာ ကလံုးထာ
ေက်းရြာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက တေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ကလံုးထာရြာသို႔ ITD ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္ ေရာက္လာၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေစလိုေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာရွိ ဓမၼရကၡိတာ ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ က မိန္႔သည္။

“ရြာသားေတြရဲ႕ဆႏၵက ေလ်ာ္ေၾကးေပးလည္း ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနလာတဲ့ ဒီရြာက မေျပာင္းခ်င္ၾကဘူး။ စီမံကိန္း ဧရိယာမွာ နဘုလယ္ေဒသ ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ရြာ မပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းဖုိ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူး” ဟု မိန္႔ၾကား သည္။

လက္ရွိရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ သံုးမိုင္ခန္႔ အကြာသို႔  ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ား
ေပးသြာမည္ဟု ITD က ညွိႏိႈင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း မပါသည့္အတြက္ ေက်းရြာမွ ဖယ္ရွားမေပးႏုိင္ေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သမၼတ ဆီသို႔ ပို႔လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္လို႔ မျဖစ္မေန ေျပာင္းရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ လူတိုင္းမွာ အခြင္႔အေရးဆိုတာ ရိွတယ္။ လူအခြင္႔အေရးေတြကို
ေျပာျပမယ္။ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြကိုလည္း ေျပာမယ္” လို႔ ကလံုးထာ ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္သည့္ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ   ဦးၾကီးျမင္႔ က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ေဒသ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔မွ တာဝန္ခံ ညိွႏိႈင္းေရးမွႉး ကိုသန္႔ဇင္ ကလည္း “စီမံကိန္းဧရိယာထဲမွာ မပါဘဲနဲ႔
ေရကာတာ လာေဆာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဒသခံေတြက အခု လံုးဝ သေဘာမတူဘူး။ ညိွႏႈိင္းဖုိ႔ လုိကို လုိအပ္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမွာ တနသၤာရီတုိင္း သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မုိင္ ၂ဝ ခန္႔အကြာရွိ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ နဘုလယ္ ေက်းရြာအနီးတြင္ ရွိသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development Public Co.,Ltd  ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ကာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇၅ ႏွစ္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။
 

Thursday, June 7, 2012

‘သိခြင့္မရွိသည့္ စီမံကိန္း’ (အစီရင္ခံစာ)

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသံကို စုစည္းထားသည့္ အစီရင္ခ
  • ထားဝယ္စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔

ထားဝယ္စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ ထားဝယ္ေဒသရွိ နယ္ေျမခံ လူထုအေျချပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ရပ္ရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။[Download PDF Version of DaWei Profect(Burmese)